Eurofin Management, s.r.o.

 
Eurofin Management
Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   E-mail  
   
 
Eurofin Management, s.r.o. je českou konzultantskou společností, která se zaměřuje na realizace projektů v oblasti controllingu, systému řízení, optimalizace manažerského účetnictví, zefektivnění nákupních komodit, výrobního a logistického layoutu, zkvalitnění řízení pracovního kapitálu. Naší činností zákazníkům přinášíme zlepšení jejich systému pravidelného vykazování zreálněných výsledků hospodaření, kalkulačního systému, průhledný systém komplexního reportingu a kvalitní plánování. Současně respektujeme, případně nově stanovujeme vazbu na data v informačním systému, zodpovědnosti, pracovní náplně a motivaci zaměstnanců.

Naše zkušenosti reálného výkonu ekonomických činností ve firmách sahají do oblasti snižování nákladů na vstupní materiálové položky, zdůvodňování odchylek a návrh opatření, zlepšení kvality informací jako servis managementu pro podporu rozhodování. Realizace projektů se také úzce dotýká vazeb na metodiku účtování, interní audit, due dilligence, získávání dotací a firemní daně apod.

Velmi aktivně spolupracujeme s renomovanými vzdělávacími institucemi především formou přednášek a školení na míru jako je Controller Institut, ProCentre, ELICE a institucemi pro manažerské vzdělávání typu MBA: Business Institut, Cambridge Business School, kde jsme odborným garantem vzdělávání v rámci ekonomických modulů. Vzájemná spolupráce a komunikace nám současně přináší vazbu nových směrů ekonomické a finanční teorie na praktické zkušenosti a problémy moderního řízení.

NAŠE VÝHODA
- Spojení teorie s praxí

- 11 let v pozici finančního ředitele – zpočátku česká společnost, posléze součást velkého mezinárodního koncernu
- pozice vedoucího controllingu a vedoucího financí
- 20-leté zkušenosti z konzultantské praxe u firem nejrůznějších oborů působnosti a řešených problematik controllingu
- zkušenosti z implementace základních i manažerských informačních systémů
- krizový management
- rozvoj systému řízení firem (osvědčené techniky z praxe obdobných firem)
 
. : AKTUALITY : .

Vzdělávání controllerů - Programy interního vzdělávání specialistů: 
 • VÝROBNÍ CONTROLLING
 • CONTROLLING OBCHODU
 • NÁKLADOVÝ CONTROLLING
 • FINANČNÍ CONTROLLING
 • FINANČNÍ ANALÝZA
 • PLÁNOVACÍ SYSTÉM
 • INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ
 • CONTROLLING JAKO SYSTÉM ŘÍZENÍ A JEHO BUDOVÁNÍ
 • ... libovolné téma z ekonomiky firmy
Vzdělávání manažerů - neekonomů- Programy interního vzdělávání managerů: 
 • FINANCE PO MANAŽERY NEEKONOMY
 • EKONOMIKA PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT (MISTŔI, PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI)

V rámci interního kurzu jsou vždy daná témata přizpůsobena na míru potřebám organizace (pojmy, data, postup).
Velký důraz je kladen na práci s čísly, výpočty, přenos zkušeností z praxe.

. : RYCHLÝ KONTAKT : .

Eurofin Management, s.r.o.
Na Vyšehradě 408
503 02 Předměřice nad Labem

Tel./fax: +420 602 150 507
E-mail: info@eurofin-management.cz
 
Copyright © 2008 - Eurofin Management, s.r.o. Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   E-mail
  Grafika a programování LICKER.CZ   |   CMS redakční systém COFIS CZ